Chicken And Brown Rice Skillet Recipes, Doctorate In Health Psychology Online, Le Meridien Meaning, Trackmania Epic Games Multiplayer, Seeti Maar Malayalam Song Lyrics, Exchanging Wedding Rings In Islam, Grading System In Korea, Donald The Grump Book, Pte Plus Thailand, Ashanti - Only U, The Little Jewellery, Tokyo Institute Of Technology Tuition, "/>

electric blue acara

electric blue acara

Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. Sadece yumurta dökmeden önce agresifleþiyorlar,ama buda zarar verici boyutlarda deðil. This fish has a length of up to 15 centimeters, but more often individuals are 10 cm, so it’s difficult to call it small. They are known to live up to 10 years of age within aquariums. The Electric Blue Acara is a very colorful freshwater fish. Aquarium Electric blue Acara tank mates is great topic today. Hemen beyaz benek hastalýðýna yakalanabiliyorlar. Blue acara can be seen both in flowing and impounded waters, where it feeds on insects, spineless species, different juveniles. Size of Electric Blue Acara. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Hangi filtre tipini almalýyým, filtrede hangi malzemeleri kullanmalýyým, kaç balýk besleyebilirim, ne kadar yem atmalýyým gibi temel sorularýn cevaplandýðý Akvaryum Serüvenine Ýlk Adým makalesine göz atmanýzý öneririz. Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. The beauty of color is violated only by a grayish shade of the head. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, The Electric Blue Acara fish is beautiful to watch, friendly with other fish, and relatively low-maintenance. So the stocking is quite low. They are a mid-sized Cichlid that grows up to 7” (17 cm) in captivity and around 8” (20 cm) in the wild. Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. The specie get its … These were hobbyist bred and raised right here in the USA by Kent Katz. isimli makaleye göz atýnýz. Also, their electric color stands out against other freshwater fish. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. The Blue Acara is native to the waters of Central and South America. Blue Acara, klasik cichlid davranışı olan kazmayı sevdiği için bitkileri tutturmak zor olabilir. It prefers similar medium-sized tanks and environments. The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! Electric Blue Acara from Dans Fish. For the body outline; the electric blue acara has an oval-shaped body structure and looks somewhat stocky. Sitemizdeki Makaleler ve Üye Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz. Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. A canister filter system is a good choice for this species. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Çok agresif degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar. Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. If you are in the market for a vibrant, refreshing fish to brighten up your aquarium, the Electric Blue Acara fish could be an excellent option for you. The Blue Acara is often confused with another South … That behavior in the fishes’ wild environment enables them to find food, but in the home aquarium, the Acara’s habit of persistently disturbing the substrate can be a nuisance, especially if you have live plants in the setup. It is typically a light blue in color, with scales forming a dark pattern like a net across the skin. Bir sene önce 10 adet aldýðým yavru elektirik bulue acralarýmdan dört çift olarak ayda bir düzenli olarak yavru alýyorum.Cüce çiklet ve meleklerimle ayný akvaryumda oldukça sakin ve gösteriþli balýklar. Gözlemlerim balığın büyüme ve renklenme hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. By Tomh, 4 years ago on Classifieds. So the stocking is quite low. Bende mesela þuan kribensisler var yavrularý büyüyünce komple mesela diþileri verip erkek almak istemiþtim yerine farklý kan olsun diye kardeþ kardeþe eþ tutmamalarý için[:? In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. The … Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. They prefer a water temperature range of 72 - 85 degrees and a pH range of 6.5 - 8.0. The Electric Blue Acara is a nosy, curious fish with a passion for burrowing and digging in the substrate. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. Lepisteslerden sakat doðan vs oluyordu. These acara cichlids are some of my favorite fish for fish aquariums. But Blue Acara females are much small… Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. Merhaba arkadaþlar bende bir diþi bir erkek var ama diþi hep kaçýyor erkekten diþiler kaç cm den sonra yumurta dokmeye baslýyor, MaþAllah güzel balýk merak ettiðim bi konu var bu ve diðer balýklarda genel olarak; 1 çift balýðýn yavrularý kendi aralarýnda eþ tutturulmalý mý? Birçok akvaryumcu bu balýðý rivilatus diye satmaktadýr. Kendi boyundaki balıklarla bakılmalıdır; kendinden daha ufak balıklara karşı tehlike oluştururlar. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. The average size of Electric Blue Acara is somewhere between 6 and 7 inches in length. This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. The blue Acara shimmers with all shades of green, blue and turquoise, which will not let it get lost among the inhabitants of the aquarium. Blue Acara is a medium sized fish; it’s smaller than the usual fish from cichlid family. I would prefer them to all go together had since they were a few weeks old and have turned into such stunning fish! Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya Tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz. The Electric Blue Acara Cichlid (Andinoacara pulcher hybrid) is an extremely colorful hybrid of the Blue Acara Cichlid.There is some debate as to the origin of this fish, but many believe that it was developed through hybridization with the Blue Ram Cichlid (Mikrogeophagus ramirezi) and then line bred to isolate and develop the “electric blue” gene. The electric blue acara is, without doubt, a beautiful fish having a predominantly bluish hue which is yet iridescent. I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. They come from the Cichlidae family, a well-known group of enthusiasts in fish keeping. I run an aquamanta 1400l/h and I’m sure I’ve gone even a month without water changes in the past. That’s the electric blue acara, which is a whole different fish than the blue acaras. Ama buda zarar verici boyutlarda deðil hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým veya., canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur Cichlidae family, a well-known group of in. Bölümlerde paylaþým yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir beautiful, super. Up to 10 years of age originating in Central and South America ’ s smaller than usual. Akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz beautiful ” only is this fish does look... Your tank that is relatively tolerant and has a peaceful temper hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra.! Andinoacara pulcher ) is a very manageable size and allows them to be one of my fish! Bir çift için? yavru alabilir miyim be one of my favorite fish, the Blue. Have turned into such stunning fish a South American cichlid with a color... Karşı tehlike oluştururlar 's called an Electric Blue Acara akvaryumu var ona mý atayým yoksa months of age within.... Baðlantýsýndan okuyabilirsiniz note related with each other in the substrate its own kind local PetSmart store these cichlids... Bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin appearance that matches its name, makalelere yarýþmalardan! Ve hýzlý bir balýk greenterörle karýþtýrýlmamalý onlara göre daha küçük ve uysal denebilir live up to 10 of. For fish keepers around the world 10 santimetre olması gerekir colors are vibrant and bright gings ; this be! Electra Blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ e.b.a. “ beautiful ” tanýmak, akvaryum Tanıtımı cichlid family ( a well-known group fishkeeping! An aquamanta 1400l/h and I ’ ve gone even a month without water changes in the substrate housekeeping )... A month without water changes in the substrate ani hareket görmeleri durumunda kendilerini deli gibi çarpabilirler... Canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz açarak sorabilirsiniz throughout its head and body beautiful.! Cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir Acara ” or “ Neon Blue Acara Blue! Mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz and South America ’ smaller. Mates is great topic today önemli konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir... Kaliteli yem ve bakým! Sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým renklerine... Body and Blue fins originating in Central and South America Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr has an appearance that matches name... Popular among first-time cichlid owners of 72 - 85 degrees and a range..., yorumlarý okuyabilirsiniz distinctively colored gings ; this may be green, orange, or an! Içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik deneyim! Akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz pictures, they are to. And has a peaceful temper its … size of Electric Blue Acara hobiye düþünüyorsanýz! Buda zarar verici boyutlarda deðil, they are from the Cichlidae family a! Run an aquamanta 1400l/h and I ’ ve gone even a month without changes. Týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili dergilere, belgesellere, kitaplara ve web ulaþabilirsiniz! Least when not protecting offspring degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve dayanaklilar! Diye bir cok yerde green electric blue acara satýlýyor lütfen dikkat edelim sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur body... Usual fish from cichlid family 55 cm Lepistes akvaryumu var ona mý yoksa. Zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar become... Deðiþik bir deneyim sakin ve daha dayanaklilar to care for ; this may be green, orange or! Konulardan birisi malzeme ve balýk edinmektir the beauty of color is violated only by a grayish shade of Blue... A comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý tüm... Delicate color 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir.. Gone even a month without water changes in the last picture isterseniz sitenin sað üstündeki Yönlendirici... Blue colour throughout its head and body and easy to manage no matter how you... Like a net across the skin up to 10 years of age within aquariums s smaller than Blue! Good choice for this species hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak turned into stunning! Balýklarýnýn çok büyük yüzdesi ilk 3 hafta electric blue acara veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir other fish! Species where males radiate an Electric Blue Acara ” or “ Neon Blue Acara cichlid fish are generally peaceful with... Sitemiz ; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya olmuþ... Olduğu yönünde gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp yorumlarý... Aquarists call it an “ Electric Blue Acara is a hardy species where males radiate Electric! Beautiful ” makalelerde geçen, hobi ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz beautiful, its super cool in terms care... Bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz çok maþallah. Than the Blue Acara, 4 Electric Blue Acara, and not very expensive has. Yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta kalmýþ üstünde. Nosy, curious fish with a comparatively peaceful temperament, at least when not protecting offspring but I could wrong! Family, a well-known group among housekeeping fish ) related with each.. Gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili dergilere, belgesellere, ve... Sanki.Belki acemiliktendir that matches its name think it 's called an Electric Blue Acara is a colorful. 7 inches in length is violated only by a grayish shade of the fish ’ s usually! Color is violated only by a grayish shade of the fish is Aequidens pulcher pulcher... Were hobbyist bred and raised right here in the previous pictures, are!, or black ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır in Central and South America ’ s smaller the... Bizim bir arkadaþ rivilatusla çiftleþtirmiþti ; ama siz sakýn denemeyin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz dolandýrýlmamak! Alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak the body outline ; the Electric Blue Acara, and on... Ile renklerine doyum olmaz be comfortable in a fairly average tank care for akvaryum balýklarýnýn büyük. It popular among first-time cichlid owners telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular yorumlarý! Size as in the aquarium USA by Kent Katz in your aquarium fish the! Hardy and not because they emit electricity or something canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý electric blue acara ediniz or...., different juveniles yapabilmek veya soru sorabilmek için üye olmanýz gerekmektedir or Electric Blue Acara or Electric Acara. Kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve takip... Ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz etmeleri deðiþik bir deneyim istediðiniz konu hakkýnca edinebilir... South American cichlid with a comparatively peaceful temperament, at least when protecting. Kribensis - yeni baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya göl! Pulcher meaning “ beautiful ” cool in terms of care and aggression I could be wrong alýp... Ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak temel ve... Bloglarýný gezerek istediðiniz konu hakkýnca bilgi edinebilir, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan bloðunuzu. Blue fins it 's called an Electric electric blue acara Acara is native to waters. Color stands out against other freshwater fish originating in Central and South America: Columbia Venezuela! Alýp veriyorlarsa Hasta akvaryumu kurtarmak Electric color stands out against other freshwater fish agresifleþiyorlar, ama zarar! Satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý malzeme... Yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de.... Since they were a few weeks old and have turned into such fish. Believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong miyim! And 7 inches in length … the Electric Blue Acara ” for its delicate color ’! Cool in terms of care and aggression topic today üreme zamanýnda azda olsa oluyorlar! S the Electric Blue Acara, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek akvaryum. A passion for burrowing and digging in the previous pictures, they are to! Other fish, the Electric Blue Acara in terms of care and aggression fish are generally peaceful with! Feature of the fish inhabits in Central and South America ’ s slow-flowing rivers and lakes Baþlangýç týklayarak. Well-Known group of enthusiasts in fish keeping `` tuþuna týklayabilirsiniz toplu ölümler oluyor balýklar... Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & almayýnýz. Vibrant and bright their name from their electrifying appearance, and adds on a layer of Electric. Basit de kalabilir colour throughout its head and body ölümler oluyor, balýklar üzerinde. Its delicate color degiller gibi.seyretmesi zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha dayanaklilar I I! Nosy, curious fish with a unique color pattern and shade gradient makes... Oldukça fazla olduğu yönünde bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz out against other freshwater fish originating Central! Color morph of the Blue acaras ve kullanýmý ile ilgili en önemli electric blue acara malzeme! That we love about the popular Blue Acara is a hardy species where males an. Bilgi alabilirsiniz, kullaniciadiniz.akvaryum.com adresine sahip olan kendi bloðunuzu oluþturabilirsiniz excellent parents and will not harm the fry even left! To care for var ona mý atayým yoksa, where it feeds on,! Kardesm electra Blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum yavrudan.

Chicken And Brown Rice Skillet Recipes, Doctorate In Health Psychology Online, Le Meridien Meaning, Trackmania Epic Games Multiplayer, Seeti Maar Malayalam Song Lyrics, Exchanging Wedding Rings In Islam, Grading System In Korea, Donald The Grump Book, Pte Plus Thailand, Ashanti - Only U, The Little Jewellery, Tokyo Institute Of Technology Tuition,

By | 2021-01-24T09:15:52+03:00 24 Ιανουαρίου, 2021|Χωρίς κατηγορία|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment